APPARATSKÅPSKYLARE

Våra apparatskåpskylare från EXAIR är anpassade för att kyla slutna utrymmen. Till exempel apparatskåp, styrningsutrustning, elskåp eller andra utrymmen som behöver kylas. Apparatskåpskylaren drivs av tryckluft, har inga rörliga delar och är underhållsfri. Kylaren blåser in kall filtrerad luft som är 28 grader kallare än den inmatade tryckluften. Apparatskåpskylare blåser in kyld luft samt har inbyggd ventilering som släpper ut den uppvärmda luften och håller skåpet med lågt övertryck. Ett övertryck är särskilt viktigt i svår eller dammig miljö där övertrycket säkerställer att inga partiklar kommer in i skåpet.