BLÅSMUNSTYCKEN

EXAIR blåsmunstycken minskar såväl ljudnivåer som luftkostnader samtidigt som de ger en effektiv avblåsning för kylning och torkning. De är ett utmärkt alternativ till öppna rör, kopparrör och borrade hål, och kan spara upp till 80 % av luftanvändningen samtidigt som de ger en minskning av bullret på 10 dBA eller mer. Perfekt för rengöring av komponenter, borttagning av spån, vätskeavblåsning med mera.